Перебудова

Перебудова — це курс М. Горбачова на реформування радянського суспільства, на оновлення життя країни, спроба “зверху” реформувати економічну і політичну системи радянського суспільства в умовах його кризи.

Причини перебудови

1. Низькі темпи економічного розвитку.

2. Відставання СРСР від провідних держав світу.

3. “Застій” у соціально-політичній та духовній сферах радянського суспільства.

Мета перебудови

1. Зберегти радянську систему через її вдосконалення та оновлення.

2. Розкрити потенціал соціалізму, оновити його, встановити повне народовладдя формуванням громадянського суспільства і правової держави. ,

3. Побудувати суспільство, яке спирається на ефективну економіку, високі досягнення науки і техніки, культури, на демократизацію всіх аспектів суспільного життя.

4. Створити умови для активного творчого життя і діяльності людей.

Квітень 1985 р. Пленум ЦК КПРС, на якому М. Горбачов вперше заявив про необхідність корінних змін в економіці, політиці, соціальній і духовній сферах. Це фактично початок перебудовних процесів в СРСР.


5226315853464906.html
5226352150102113.html
    PR.RU™