Приклад. А звернувся до В з пропозицією виготовити моделі за запропонованими ескізами і перерахував В аванс

А звернувся до В з пропозицією виготовити моделі за запропонованими ескізами і перерахував В аванс. В на пропозицію А не відповів, через деякий час запросив представників А прийняти виконане замовлення. А забракував виготовлені моделі і поставив вимогу повернути аванс. Спір було розглянуто в арбітражі, згідно з рішенням якого з було стягнуто аванс і державне мито на таких підставах: пропозиція не містила всіх належних умов майбутнього контракту;

• згоди на пропозицію укласти контракт А одержано не було;

• перерахований аванс у рахунок майбутнього контракту не свідчить про те, що контракт було укладено.

Акцепт продавцем контроферти покупця.

Якщо покупець не згоден з умовами пропозиції, він посилає продавцеві контроферту, в якій вказує свої умови і строки для відповіді.

Якщо продавець згоден з усіма умовами контроферта, він акцептує і письмово повідомляє про це покупця. Якщо продавець або вважає себе вільним від обов'язків щодо даної пропозиції, прощо він письмово повідомляє покупця, або робить нову оферту.

Акцепт продавцем письмової згоди покупця з умовами вільної оферти (контроферти покупця).

Цей спосіб застосовується у випадку, коли у продавця є вибір контроферт кількох покупців. Продавець акцептує контроферту того покупця, який оформив її належним чином, відіслав у встановлений строк і якому він віддає перевагу.

Підтвердження продавцем замовлення, зробленого покупцем У такий спосіб укладається контракт між контрагентами, перебувають у тривалих ділових відносинах. Це, в основному, замовлення на складне устаткування. У таких операціях покупець, в основному, фінансує продавця. Замовлення включає основні умо­ви операції (товар, кількість, строк поставки, ціна). Решта умов за­значаються у раніше укладеному контракті. Отримавши таке замо­влення, продавець письмово акцептує свою згоду з ним.

Обмін листами на підтвердження досягнутої раніше особис­тої домовленості між; контрагентами.

У листах підтверджуються всі основні умови контракту з по­силанням на відомі обом сторонам загальні умови чи попередній контракт.

Довідково:

Останнім часом можна чути твердження, що за кордоном багато угод укладаються по телефону або усно. Дійсно, для підтримки іміджу такі угоди укладаються. Але після телефонної угоди західні бізнесмени дають завдання своїм адвокатам оформити і врегулювати всі необхідні формальності майбутнього контракту. Обсяг цих «формальностей» ін­коли становить десятки сторінок тексту комерційного контракту.


5225501634643870.html
5225554580073839.html
    PR.RU™