ЕКГ – критерії для встановлення діагнозу гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST

Додаток №4

ЕКГ – критерії для встановлення діагнозу гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST - елевація сегмента ST в точці J має визначатися мінімум у двох суміжних відведеннях і становити ≥ 0,25 мВ у чоловіків віком до 40 років, ≥ 0,2 мВ у чоловіків старших 40 років, або ≥ 0,15 мВ у жінок у відведеннях V2–V3 і/або ≥ 0,1 мВ в інших відведеннях (за відсутності гіпертрофії лівого шлуночка або блокади лівої ніжки пучка Гіса); - у разі, коли на тлі клінічних проявів ГКС (ангінозний синдром) відсутні електрокардіографічні ознаки, реєстрацію ЕКГ необхідно повторювати з інтервалом 20-30 хв. При цьому має оцінюватися наявність гострих зубців Т, які можуть передувати елевації сегмента ST. В сумнівих випадках треба реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у відведеннях V7, V8 і V9 та по Слапаку-Портилло.

Варіанти елевації cегмента ST

Приклад елевації ST по передньо-верхівковій діл. ЛШ Приклад елевації ST по задньо-нижній діл. ЛШ

PS! При ангінозному болі >20 хв та відповідних змінах ЕКГ діяти згідно локального протоколу (тел.0960251907)


5218213284384165.html
5218251786387945.html
    PR.RU™